הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מברך גומל חולה שקם מחוליו?

תשובה:

כל שנתרפא ממחלתו ומתהלך בחוץ, יברך הגומל גם אם נשאר איזה רושם ממחלתו.

פוסק: הרב נסים ששון

ספר: תודת חיים - ברכת הגומל

מקור: פרק ב סעיף לו וראה שבט הלוי חלק ד סימן קנב אות ג

תשובה נוספת:

חולה מברך הגומל אלא אם עלה על מיטתו מחמת חוליו ג ימים.

פוסק: הרב פנחס זביחי

ספר: שו"ת עטרת פז

מקור: חלק א סימן ד וראה בתשובת הרשב"א חלק א סימן פב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה