הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנזרק או נפל בקבוק תבערה, יהיה חייב לברך ברכת הגומל?

תשובה:

מי שנזרק או נפל בקבוק תבערה, יהיה חייב לברך ברכת הגומל.

פוסק: הרב נסים ששון

ספר: תורת חיים - ברכת הגומל

מקור: פרק ו סעיף ה עמוד סו

תשובה נוספת:

מי שהשליכו עליו בקבוק תבערה ולא פגעו בגופו, אינו מברך הגומל גם אם נוסע בדרך המועדת לתופעות אלה.


פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: על פי תפילה פרק כג סעיף א ובהערה א

תשובה נוספת:

מי שזרקו עליו בקבוק תבערה וניצל מפגיעה וסכנת מיתה, יברך הגומל על הנס. אם נפל בסמוך לראשו ונעשה לו נס ולא נפגע בראש לא יברך, ויש הסבורים שיברך בלא שם ומלכות.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: על פי סימן ריח ס"ק לא - לב וראה תורת חיים פרק ו הלכה ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה