הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד מתי צריך לומר את ברכת הגומל?

תשובה:

יש לברך את ברכת הגומל תוך שלושה ימים ממועד האירוע. בדיעבד אפשר גם לאחר מכן. נוהגים לומר ברכה זו בעת שעולה לתורה או לאחר הקריאה. כמו כן אפשר לומר בפני עשרה אנשים ללא קשר לקריאת התורה. גברים מברכים ביום ונשים יכולות גם בלילה אם נזדמן להן מניין אנשים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טז' סעיף ג וראה גם שו"ע אורח חיים סימן ריט סעיף ו ובמשנה ברורה, ובציץ אליעזר חלק יג' סימן יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה