הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם הפסיק בדיבור בין הברכה לאכילה?

תשובה:

לכתחילה אין להפסיק בין הברכה לאכילה יותר "מכדי דיבור" (שלום עליך רבי). אולם אם הסיח דעתו, כגון, שהפסיק בדיבור שלא לצורך הברכה, או ששינה מקומו מבית לבית, לא יצא וצריך לחזור על הברכה. אם לעס מהאוכל לפני שדיבר גם אם לא בלע עדין, אינו צריך לחזור.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק א סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה