הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים "שהחיינו" על רכישת ספר חדש?

תשובה:

הקונה ספרי קודש חדשים ושמח בהם, לא יברך שהחיינו.
וכן הקונה ספר תורה  חדש לעצמו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן רכג- רכה סעיף י

תשובה נוספת:

נהנו שלא לברך על ספרי קודש חדשים, כיון שמצוות לאו להנות ניתנו. אולם אם קבל ספרים במתנה והם חשובים והוא שמח בהם, כגון חתן המקבל ש"ס מהחותן שלו, הרי מלבד המצווה נתווסף לו רכוש חדש וצריך לברך שהחיינו.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק יח עמוד 169 וראה הליכות שלמה כג' סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה