הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך הגומל לאחר ניתוח עיניים או ניתוח שבר (קילע)?

תשובה:

יש לברך "הגומל" לאחר ניתוח שבר (קילע). וכן יש לברך "הגומל" גם אחר שהבריא מניתוח בעין.

פוסק: הרב זאב דוב סלונים

ספר: שערי הלכה תשל"ט

מקור: שאלה תנא- תנב. וראה גם הליכות שלמה, תפילה פרק כג סעיף ב

תשובה נוספת:

מי שנותח בעינייו אף שלא אושפז יברך הגומל.
מי שעבר ניתוח שבר או טחורים וכל ניתול מן החלל ולפנים, לאחר שנתרפא יברך הגומל.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ריט סעיפים כד-כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה