הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכים על הורדת גשמים?

תשובה:

בשנה בה לא יורדים גשמים, אם לאחר מכן החלו לרדת גשמים, יברכו ברכת הודיה. מברכים כאשר יורדים גשמים ובעקבות המטר היורד ןמכה במים עולות כמין בועות וטיפות כלפי מעלה. מי שיש לו שדה יברך "שהחיינו", ואם השדה בשותפות עם אדם אחר אזי יברך "הטוב והמטיב".
מי שאין לו שדה, יברך את הנוסח מודים אנחנו לך...על כל טיפה וטיפה וכו' (מצוי גם בחלק מהסידורים).
אם לאחר זמן שוב הייתה עצירת גשמים ונצטערו והתפללו לגשם, ואכן החלו לרדת גשמי ברכה אזי יחזרו ויברכו שוב את ברכת ההודיה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טו סעיף ט וראה שו"ע סימן רכא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה