הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים הגומל מי שניצל משריפה או מירי?

תשובה:

הניצול מסכנות, כגון, הניצל מתאונת דרכים שיש בה סכנת חיים, או שתקפוהו שודדים להכותו וניצל, או ניצל משריפה, או נפל ממקום גבוה ונותר חי, או שירו לעברו והחטיאו, או שהכישו נחש וניצל, כל אלה ודומיהם יברכו 'הגומל'.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טז סעיפים ו-ח

תשובה נוספת:

מי שהשליכו עליו אבנים ולא פגעו בגופו, וכן מי שלא ניתזו שברי זכוכית של חלון המכונית עליו אינו מברך הגומל גם אם נוסע בדרך המועדת לתופעות אלה.

מי שירו עליו יריות ולא פגעו בו לא יברך הגומל.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה פרק כג סעיף א ובהערה א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה