הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מברכים על קרוטונים?

תשובה:

קרוטונים העשויים מלחם רגיל ואינם מטוגנים ולא נתבשלו במרק ברכתם המוציא. אם הקרוטונים גדולים מכזית אף שמטוגנים בשמן ברכתם המוציא. ואם פחותים מכזית ומטוגנים בשמן רגיל יש ספק בברכתם וטוב לאוכלם בתוך סעודת פת.
קרוטונים המצויים במרקים מהירי בישול, אם הם בכמות חשובה ביחס למרק מברך מזונות על הכל, ואם הם מעט מאוד אבל מעונין בקרוטונים מברך תחילה שהכל על המרק ואחר כך מזונות על הקרוטונים.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק יב' עמודים 121-122

תשובה נוספת:

 חתיכות הלחם שבושלו גדולות משיעור כ'זית' (נפח מחצית ביצה), אפילו אם נשתנתה צורתן, ואינן נראות כלחם, כיוון שהחתיכות גדולות מכ'זית', נשאר עליהן דין לחם וברכתן 'המוציא'. ואם חתיכות הלחם שבושלו קטנות מכ'זית', אפילו אם נשארה עליהן צורת לחם, ירדו ממעלתן, ואפילו אם יקבע עליהן סעודה, ברכתן 'מזונות'. ולכן על קרוטונים המיוצרים במפעלים מברכים 'מזונות', מפני שהן חתיכות לחם קטנות מכ'זית' שבושלו בשמן עמוק.

אבל מי שמכין קרוטונים מחתיכות לחם על ידי אפייתן בתנור, גם אם הן קטנות מכ'זית', כיוון שלא עברו בישול וצורתן נשארה כצורת לחם, אפילו על חתיכה אחת מברכים 'המוציא', ואם אכל מהן שיעור כ'זית' מברך בסוף ברכת המזון.

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות, ו,יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה