הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך שהחיינו בתוספת חדר נוסף?

תשובה:

בית שהוסיף בו שטח בניה לא יברך שהחיינו אלא אם יש לו שמחה בתוספת  זו.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק כ' סעיף כה, הערה עז.

תשובה נוספת:

יש לברך שהחיינו בתוספת חדר נוסף, אולם מאחר והתוספת בדרך כלל  מיועדת לכל המשפחה יש לברך "הטוב ומטיב", ויברך בגמר הבניה ולא יחכה עד שיכנס לשם בפועל. לא עושים חנוכת הבית על תוספת בנייה.

פוסק: הרב יעקב. מ. הלוי פיגנבוים

ספר: אלה חמדה שו"ת

מקור: חלק א ברכות, סימן לט וראה שו"ע או"ח רכג' מ"ב ס"ק יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה