הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להמשיך את האכילה במקום אחר?

תשובה:

פוסק: רבני בתי הוראה - שליד מכון ירושלים

ספר: אתר דין

מקור: ראה קישור

תשובה נוספת:

ה. נטילת ידיים לפני האוכל בטיול

1. הנוסע לטייל באוטובוס מטיילים, וחושש שלא יוכל לעצור את האוטובוס על מנת שיוכל ליטול ידיו, ומאחר ומדובר בנסיעה ארוכה בוודאי ירצה לאכול תוך כדי נסיעה, יכול ליטול ידיו לפני צאתו לדרך ולאכול לחם, ואחר כך יוכל להמשיך לאכול במהלך הנסיעה. לאחר שיסיים לאכול יברך ברכת המזון.

2. אולם אם נגע בדרך בדבר שאינו נקי כל כך נתחייב שוב בנטילת ידיים. אם אין לו במה ליטול והוא צריך עוד לאכול, ילבש כפפות שלא יהיו ידיו מגולות או יעטפן בשקית ניילון. אם גם זה אי אפשר, יאכל במזלג. אם אין לו גם זה, יכול להמשיך לאכול.

3. נטילת ידיים שהיתה לצורך סעודה, מועילה רק לכל מה שיאכל באותה סעודה, וכשגמר את הסעודה (הכוללת גם מה שאכל מעט לחם בבית וגם מה שהמשיך אחר כך בעת הנסיעה עד שגמר לאכול לשבעה), יברך מיד ברכת המזון, ובזה נסתיים תוקף הנטילה שלו.

4. מי שיודע שבכל משך הנסיעה לא יוכל להשיג מים, אף לא לסעודות הבאות שבאותו יום, יכול להתנות בעת נטילת ידיו בבוקר לצורך תפילת שחרית, שנטילה זו תועיל לו לכל הסעודות שיאכל בכל אותו יום. כל שכן אם נטל ידיו ואכל לפני יציאתו לדרך שיכול להתנות שתועיל לו הנטילה לכל הסעודות שיאכל באותו יום.

5. מכל מקום הוא חייב לשמור את ידיו כל אותו יום בנקיות, שאם לא שמר והסיח את הדעת נתחייב בנטילת ידים מחדש. על כן מוטב ללבוש כפפות לכל אותו יום, ויפשוט אותן רק בעת שהוא אוכל.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ז' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה