הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הכללים לגבי מה מברכים ברכה אחרונה אחרי מאכל?

תשובה:

ברכה אחרונה מותנת באם אכל כזית תוך בכדי אכילת פרס. מאכלים שמעורב בהם מיני דגן צריך לאכול כזית ממין הדגן עצמו בכדי אכילת פרס.
להלן הכללים:
מאכל שמברכים עליו ברכת המוציא - ברכתו האחרונה תיהיה ברכת המזון.
מאכל שברכתו הראשונה בורא מיני מזונות- ברכתו האחרונה על המחיה (אם אכל כזית דגן בכדי אכילת פרס).
משקה שברכתו הראשונה בורא פרי הגפן - ברכתו האחרונה היא על הגפן.
מאכל שברכתו הראשונה בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, או שהכל ניהיה בדברו- אזי ברכתו האחרונה בורא נפשות.
מאכלים שהם יוצאים מהכלל (כגון, רימון, תאנה, זית וכו') ראה פירוט בשאלה אחרת.


פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: לוח ברכות הקצר עמוד תשיג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה