הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד מתי יכול לברך ברכה אחרונה?

תשובה:

אפשר לברך ברכה אחרונה עד חצי שעה, ובאכילה מרובה אפשר עד 5-6 שעות כל עוד אינו רעב שוב.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים א פרק לז סעיף ט

תשובה נוספת:

בדיעבד, כל זמן שהוא יותר שבע ממה שהיה לפני שאכל, עדיין הוא יכול לברך ברכה אחרונה. מכל מקום בתוך חצי שעה מסיום האכילה אפשר תמיד לברך בלא חשש. ואם עברה חצי שעה והוא מסופק אם עתה הוא שבע יותר ממה שהיה לפני שאכל, מוטב שיאכל עוד מאותו דבר, ויברך אח"כ ברכה אחרונה. ואם אין לו אפשרות לאכול עוד, כל שלא עברו 72 דקות מסיום אכילתו או שתייתו, עדיין הוא יכול לברך. ולאחר מכן - לא יברך. ואם ברור לו שהוא עדיין יותר שבע ממה שהיה לפני שאכל - גם אחר 72 דקות יוכל לברך.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק י סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה