הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברך מי שרואה מערת נטיפים?

תשובה:

הרואה מערת נטיפים יברך "ברוך עושה מעשה בראשית" (בשם ומלכות).

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב פרק מו סעיף סג

תשובה נוספת:

הרואה מערת נטיפים, אף על פי שראייתה מעוררת התפעלות והשתאות מגודל
הבריאה, מכל מקום לא תיקנו חכמים לברך על כיוצא בזה כלל

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: חלק יא סימן רכח סעיף ז ובהער

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה