הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אסיר המשתחרר כיום מבית סוהר צריך לברך 'הגומל'?

תשובה:

אסיר המשתחרר בימינו מבית סוהר שאין בו סכנת מוות ועינויים פיזיים- למנהג ספרד יברך 'הגומל' בשם ומלכות ולנוהגים כרמ"א יברך בלא שם ומלכות.
הנעצר לחקירה לתקופה קצרה בבית סוהר (ולא בחדר מעצר) ושוחרר כזכאי יברך 'הגומל'. נעצר לחקירה ושוחרר בערבות עד למשפט לא יברך 'הגומל' עד שיצא זכאי במשפט או ישתחרר. וכן לא יברך 'הגומל' מי ששוחרר לעבודות חוץ עד שישתחרר מן הכלא לגמרי.

פוסק: הרב אליהו בקשי דורון

ספר: שו"ת בנין אב

מקור: חלק א' סעיף ו ראה סכום.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה