הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שטס באווירון ועושה חניית בינתיים מברך שם הגומל?

תשובה:

מי שטס באווירון ועושה חניית בינתיים, ובדעתו לצאת משם למחרתו, יברך הגומל רק כשיגיע ליעדו.
אם הגיע ליעדו ובדעתו לשהות שם לפחות יומים (יום בואו, למחרתו ולשוב ביום השלישי), יש לו על מי לסמוך לברך הגומל. מכל מקום כשיחזור למקום ממנו יצא יברך הגומל.
וכן שלוחים הנוסעים ממקום למקום, כגון לאסוף כסף, , ולמעשה כל מקום זה יעדו,  אם מתעכב בכל מקום לפחות יומים יש לו על מי לסמוך לברך הגומל. מכל מקום כשיחזור למקום ממנו יצא יברך הגומל.

פוסק: הרב נסים ששון

ספר: תודת חיים - ברכת הגומל

מקור: פרק ג סעיף ו-ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה