הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה העיקרון לפי מנהגי העדות בעניין ברכת הגומל בגין בעיה רפואית?

תשובה:

מנהג אשכנז לברך הגומל אם נתרפא מחולי שיש בו סכנה. מנהג ספרד לברך הגומל בכל מקרה שהחולה עלה למשכב גם אם לא היה חולי של סכנה, ובתנאי שנפל למשכב לא פחות משלושה ימים. ואם מדובר במחלה שיש בה סכנה חייב לברך אפילו אם לא עלה למיטה כלל.

פוסק: הרב אברהם הלוי שטינברג

ספר: הרפואה כהלכה

מקור: חלק ד פרק ד סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה