הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים הגומל על מחלה באיבר פנימי או פעולת צינתור?

תשובה:

מי שחלה באיבר פנימי שיש בו  סכנת חיים, כגון התקפה בכיס המרה, או שעשו לו פעולת צינתור בלב ואפילו שלא על ידי בלון, או  ניתוח שבר ואפילו בהרדמה מקומית וכל כיוצא בזה, כשנרפא יברך הגומל.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק יז סעיף ד וראה שו"ע סימן ריט סעיף ח ודעת הבא"ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה