הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך על הקשת שוב, אם ראה אותו בשנית באותו יום?

תשובה:

הרואה את הקשת בענן מברך: "ברוך אתה....זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו". אם באותו יום  נתפזרו העננים וראה אותה בשנית יהיה צריך לברך שוב. ויש שפסקו שיברך שנית גם אם לא נתפזרו העננים.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק א פרק ח, 13

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה