הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שפחות מגיל י"ג מברך בעת הצורך הגומל?

תשובה:

קטן  ומי שפחות מגיל שלוש עשרה, אינו מחוייב להודות ולברך הגומל ואינו מחוייב אפילו לא מצד מצות חינוך. וגם האב אינו מברך בעדו.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד סימן כ סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה