הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה היא ההגדרה לאמירת ברכת הגומל לגבי מקרה בו אדם ניצל בנס?

תשובה:

חיוב ברכת "הגומל" הוא רק כשפגעה בו סכנה ממש, אבל אם היה קרוב לסכנה וניצל ממנה אינו מברך.
לכן, גם אם התנפצה זכוכית החלון של המכונית, בגין זריקת אבנים, כל שלא ניתזו עליו רסיסים אינו מברך. וכן אם נורו יריות לעבר מקומו ולא פגעו בו לא יברך. (לענין טיסה, ענייני בריאות ועוד ראה שאלות אחרות באתר זה).

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק כג' סעיף א הערה א

תשובה נוספת:

מי שניצל מתאונת דרכים אף אם היו איתו ברכב נוסעים שנפצעו או  נהרגו לא חייב לברך ברכת הגומל.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ריט סעיף כח

תשובה נוספת:

מי שניצל מתאונת דרכים שיש בה סכנת חיים יברך הגומל.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טז סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה