הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על איזה אדם יש לברך "משנה הבריות"?

תשובה:

הרואה אדם שמראהו חריג במיוחד – בצבע העור, צורת הגוף, צורת השיער, וכדומה, או שהוא עוור בשתי עיניו וכו' – אם חריגּות זו היא מלידה, מברך: "ברוך... מְ ׁשַ נֶ ה הבריות". ואם רואה לאחר חלוף שלושים יום אדם נוסף בעל מראה דומה, מברך 'משנה הבריות' ללא 'ׁשם ומלכות'; ויש שסבורים שיש לברך בשם ומלכות. ועל אותו אדם עצמו, לכל הדעות אינו מברך פעם נוספת.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רכה סעיפים ח- ט ומשנה ברורה כג-כט שער ציון כו, לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה