הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בברכת האילנות?

תשובה:

נשים חייבות בברכת האילנות כיון שאין מצוה זו חשובה כמצות עשה שהזמן גרמא, שחכמים לא קבעו זמן לברכה אלא מפני המציאות שהאילנות פורחים ברוב המקומות בחודש ניסן.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן רכו' סעיף ב

תשובה נוספת:

נשים לא מברכות בשם ומלכות את ברכת האילנות כיון שזו מצות עשה שהזמן גרמא. (בשם הגדה של פסח "אורח חיים"להרי"ח הטוב)

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: סימן יח שאלה יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה