הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה יש לברך הפוגש את חברו החביב עליו, לאחר 12 חודשים?

תשובה:

הפוגש את חברו החביב עליו, לאחר 12 חודשים, ובמשך הזמן לא היה לא כל קשר איתו ולא הייתה לו כל אינפורמציה על קורותיו, יברך "מחיה המתים". אולם אם כן היה לו קשר כלשהוא אזי יברך שהחיינו.

פוסק: הרב משה לוי

ספר: ברכת ה

מקור: חלק ד פרק ב סעיף כח וראה טוש"ע סימן רכה סעיף א, וכן פניני הלכה, ברכות פרק יז סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה