הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנתמנה למשרה של רב עיר, דיין וכו' צריך לברך שהחיינו?

תשובה:

כיון שנחלקו הפוסקים בעיין זה, לכן יברך שהחיינו על בגד או פרי חדש ויכוון לפטור את השמחה שיש לו במינוי החדש.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק טו סימן ז ובשו"ת חתם סופר סימן קנו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה