הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך שנית על ברקים ורעמים חוזרים, לאחר שכבר ברך עליהם באותו יום?

תשובה:

מי שכבר בירך פעם אחת במשך היום על ראיית ברקים ושמיעת רעמים, לא יברך עליהם שוב באותו היום. אולם, אם  באותו יום, נסתלקו העננים לגמרי, ושוב נתכסו השמיים בעננים והחלו ברקים ורעמים, מאחר שמדובר במערכת עננים חדשה,אזי יברך עליהם שוב.
(על ראיית ברק "עושה מעשה בראשית", ועל שמיעת הרעם מברכים "שכוחו וגבורתו מלא עולם").

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פרק טז סעיף ז וראה שו"ע רכז, ב, מ"ב ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה