הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שינצל בנס איזה מנהג טוב יעשה?

תשובה:

מי שנעשה לו נס, גם יפריש צדקה כפי השגת ידו, ויחלק ללומדי תורה, ויגיד: "הריני נותן צדקה זו, ויהי רצון שיהא נחשב במקום קרבן תודה שהייתי חייב לתת בזמן המקדש, וראוי לומר פרשת תודה. וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי ציבור. בכל שנה ביום זה יתבודד, ישמח ויודה להקב"ה ויספר חסדו.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן ריח ס"ק לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה