הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גבר הפוגש לאחר 30 יום אשה החביבה עליו רשאי לברך שהחיינו?

תשובה:

אשה הפוגשת לאחר 30 יום איש החביב עליה רשאית לברך שהחיינו, אם מדובר במי שמותר לחבבו, כגון, אביה, בנה, אחיה, נכדה. וכן מותר לאיש לברך שהחיינו על אשה שלא ראה אותה 30 יום, אם מדובר באשה שמותר לו לחבבה, כגון, אמו, בתו, אחותו או נכדתו.

פוסק: הרב משה לוי

ספר: ברכת ה

מקור: חלק ד פרק ב סעיף לב וראה שו"ת הלכות קטנות ח"א סימן ריג וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה