הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם צריך לברך כשאוכל דבר המזיק לגופו ובריאותו?

תשובה:

אדם האוכל מאכל המזיק לגופו, יהיה חייב לברך על המאכל באם המאכל ערב לחיך ויש לו הנאה ממנו. כגון חולה סכרת האוכל דברי מתיקה.
כמו כן מי שהיין מזיק לו, ושותה בקידוש או בליל הסדר על מנת לקיים מצוות ארבע כוסות, צריך לבר  "בורא פרי הגפן".

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ד פרק ז סעיפים ט-י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה