הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה ועל איזה ים יש לברך כאשר רואה ים?

תשובה:

היוצא בימים אלה לחופשה, ורואה ים או אגם שיש בו מים בכל השנה, ולא ראה אותו 30 יום, צריך לברך "עושה מעשה בראשית". לכן, יברך כאשר רואה את ים התיכון, ים סוף, ים כנרת וים המלח.
מאידך, הרואה את הים הגדול דהינו את האוקיינוס המקיף את היבשות יברך  "שעשה את הים הגדול".

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טו סעיף ב

תשובה נוספת:

אין מברכים על ים המלח כיון שאינו ממעשה בראשית אלא נוצר יותר מאוחר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק כג סעיף כז הערה מג

תשובה נוספת:

מברכין "עושה מעשה בראשית".

פוסק: רבי יהודה שפירא

ספר: דעת יהודה - תשובות בהלכה

מקור: סימן רכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה