הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברכים על קשת הנראית בתוך שלולית? ואם כן באיזו ברכה?

תשובה:

אין לברך על קשת הנראית בשלולית או הנראית דרך ראי כאשר אינו רואה את הקשת עצמה אם יש דבר המסתיר אותה.
אולם כן מברכים על הקשת הנראית דרך חלון ביתו או דרך חלון מכוניתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן רכט' סעיפים א-ב

תשובה נוספת:

הרואה את הקשת בענן מברך: ברוך אתה....זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.  יש לברך על הקשת בכל פעם כשרואים מחדש למרות שלא עברו שלושים יום מראייתו הקודמת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק טו סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה