הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכים במקום בו נעשה לאדם נס?

תשובה:

מי שנעשה לו נס היוצא ממנהג העולם ומגדר הטבע, כגון: שנפלה עליו תקרה או אבן גדולה, שבדרך הטבע הוא היה עלול למות, או שנפל תחת גלגלי מכונית וניצול ממוות, אזי בכל עת שיגיע למקום שבו נעשה לו הנס, יברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה".  וכן כל יוצאי חלציו מברכים בשם ומלכות "בא"י אמ"ה שעשה נס לאבינו במקום הזה", והיינו דווקא כשיש בין ראיה לראיה שלושים יום, חוץ מהיום שנעשה בו הנס וחוץ מהיום שעומד בו, אבל בתוך שלשים יום לא יחזור לברך.

אבל על נס שהוא ממנהג העולם, כגון, שבאו עליו גנבים בלילה ובא לידי סכנת נפשות, או שירו עליו יריות ולא פגעו בו, אינו מברך ש"עשה לי נס". וכן אם ניצל בתאונת דרכים וכיו"ב, כשמגיע שוב למקום ההוא, יאמר בלי שם ומלכות ברוך שעשה לי נס במקום הזה

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: חלק יד סימן ריח סעיף א וראה פניני הלכה, ברכות, טו,כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה