הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם השותה יין בסעודה לאחר שכבר קידש, יצטרך לברך על שתיית יין בתוך הסעודה?

תשובה:

מי שקידש על היין בשבת במקום הסעודה, ורוצה לשתות יין, או משקים גם בתוך הסעודה אינו צריך לברך שוב על היין כיוון שנפטר בברכת הקידוש, (או במקרה אחר שברך על יין לפני הסעודה) כל זאת בתנאי שהוא רגיל לשתות יין בסעודה או שהתכוון לכך בשעה שקידש.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ח סעיף כח-כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה