הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של ריח שמברכים עליו?

תשובה:

ריח טוב שנועד לתת ריח נעים על מנת שיהנו ממנו, בגע שיהנה מכך יברך עליו. ולכן הנכנס למשתלה שבה יש שתילים ריחניים, שנועדו להריח חייב לברך גם אינו קונה שתילים. 
ריח שאין לו עיקר, דהיינו שמקור הריח אינו בו אזי אין מברכים עליו, כגון, אין מברכים על ריח טוב הנודף מבגדים כיוון שמקור הריח בבגד הוא ממה שספג מאבקת כביסה ולא מהבגד עצמו, וכן אין לברך על ריח בושם הנודף מאדם אשר בישם עצמו מבקבוק בושם.
הנכנס לחנות תמרוקים ומריח ריח בושם שנותר מהאוויר מבקבוקים שנפתחו קודם לכן וכעת הם סגורים לא יברך.
אולם אדם הפותח בקבוק בושם כדי להריח בו והוא נהנה מהריח, וכן אישה המבשמת את עצמה מהבקבוק שפתחה יברכו על הריח הנודף מהבקבוק.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן ריז סעיף א- ג ובבאר הלכה ד,ה אלא וראה פניני הלכה ברכות פרק יד סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה