הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה זמן ההפסק המותר בין נטילת ידיים לבין ברכת המוציא?

תשובה:

זמן ההפסק המותר בין ניגוב ידיו לאחר נטילת ידיים לבין ברכת המוציא הוא שיעור כדי הילוך של 22 אמות, דהיינו כשתים עשרה שניות. שיעור זה הנו לכתחילה אולם בדיעבד, כגון בשבת שמחכה לסיום הנטילה על מנת שיברך על חלה שלמה, אזי יחכה להם ובלבד שלא יסיח דעתו משמירת ידיו.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ג סעיף ב וראה שו"ע סימן קסו סעיף א ברמא וכן מש"ב ס"ק ד וס"ק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה