הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מברכים על לחם שרובו הוא מקמח פשתן ,קמח סויה?

תשובה:

צריך לדעת כמה אחוז קמח יש מחמשת מיני דגן [שיפון וחיטה], אם יש כמות שמאפשרת לאכול מהלחם כזית דגן בכדי אכילת פרס – תוך 4 דקות, ואכלת כמות כזו, הברכה היא המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון, אבל אם לא אוכלים כזית מהדגן בכדי אכילת פרס, יש לברך בתחילה המוציא [כיון שלברכה ראשונה לא צריך כזית, והדגן אינו בטל בקטניות כך שהוא עדיין לחם], ולאחריו על המחיה [שכן מיני דגן לא בטלים ברוב, וזה עדיין נחשב מאכל מזונות]. מסתבר שאם אוכלים כמות מרובה ובקצב טוב מגיעים לכזית בכדי אכילת פרס. ראה שו"ע סי' רח סעיף ט ובמשנה ברורה שם. (מפסקי בית הוראה מרכזי "דין")

 

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רח סעיף ט ובמשנה ברורה שם. הובא באתר "דין"-http://www.din.org.il/2014/12/25/%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%9D-%D7%A4%D7%A9%D7%AA%D7%9F/

תשובה נוספת:

על לחם פשתן מברך ברכה ראשונה - שהכל, וברכה אחרונה - בורא נפשות. הגלוטן והשיפון הניתנים בעיסה נחשבים כתבלין בעלמא.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה