הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך ברכה אחרונה על יין של קידוש?

תשובה:

יין של קידוש אינו מצריך לברך ברכה אחרונה. וטוב שכאשר מברך ברכת המזון שיכוון גם על היין.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ז סעיף יז וראה שו"ע קעד, סקכ"ה בביאור הלכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה