הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי ששכח לברך ברכה ראשונה, ונזכר בהמשך?

תשובה:

שכח והכניס לפיו מאכל או משקה ללא ברכה, וכבר בלעו - אינו יכול לברך ברכה ראשונה, אך רצוי שימהר ויקח מעט מהמאכל ויברך עליו, למרות שכבר שבע במידה מסויימת. או שיקח מאכל אחר שברכתו כמו המאכל שכבר אכל.
אם האוכל עדין בפיו, והוא יכול לפלוט אותו , לברך ולהחזירו (כגון סוכריה), אזי כך יעשה. אם מדובר במאכל אחר שיימאס אם יפלוט אותו אזי יסלקו לצד אחר בתוך פיו ויברך כשהוא בפיו.
אם אינו יכול לעשות זאת כגון שיש לו משקה בפיו, יפלוט ויברך על משקה אחר ואם גם זה אין לו, אזי יבלע את המשקה ללא ברכה.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יג סעיף י

תשובה נוספת:

אם שכח לברך על משקה, יבלע ולא יברך ברכה ראשונה, ויהרהר במילות הברכה כשהמשקה בפיו. אם שתה שיעור רביעית ללא ברכה יברך לאחריה "בורא נפשות". אם שותה עוד יברך ברכה ראשונה ולא יסמוך על מה שהרהר בלבו ויגיד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ויברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קעג סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה