הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שברך על תפוח עץ, ובדעתו לאכול אחר כך תפוז, האם יברך שוב ברכה ראשונה?

תשובה:

מי שברך על תפוח עץ, ובדעתו היה לאכול אחר כך תפוז, לא צריך לברך שוב ברכת "בורא פרי העץ". אם המאכל השני היה מונח לפניו בשעת הברכה והוא רגיל לאכול מכל מה שמונח לפניו, אינו צריך לברך על השני גם אם לא כיוון לפטרו בשעת הברכה.
ראוי לפני כל ברכה לכווין לפטור מאכלים שברכתם שווה שיאכל בהמשך, גם אם אינם לפנו בשעת הברכה, והדבר אמור גם אם המאכל השני חשוב או יפה יותר, (כי יש הסבורים שאם לא כיוון אזי יצטרך לברך שוב על מאכל אחר מאותה ברכה).

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק יג סעיף לט,ג וסעיף מ וסעיף מז. ראה ראה בשו"ת אוצרות יוסף חלק עשירי סוף סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה