הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללבוש בגד חדש בשבתות של ימי 'בין המצרים'?

תשובה:

מותר ללבוש בגד חדש ואף לברך 'שהחיינו' בשבתות של ימי 'בין המצרים'. כמו כן אם ילבשו את הבגד בסמוך לשבת אזי יוכלו לברך ברכת 'שהחיינו' לפני שבת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קמט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה