הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תברך אשה ברכת הגומל שהתחייבה, כאשר לא הצליחה לברך במניין?

תשובה:

אשה אשר התחייבה בברכת הגומל, נכון שתברך בפני עשרה אנשים או על כל פנים בפני תשע נשים וגבר אחד. והדבר ניתן להעשות בעזרת נשים או בביתה.
אם לא הצליחה לברך כנ"ל, תברך בלא שם והמלכות.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק יד סעיף מא ובהערות, ויש פוסקים שאשה כלל לא מברכת .

תשובה נוספת:

נשים שנעשה להן נס, אינן נוהגות לברך הגומל. לכן, תכווין להודות כאשר  מברכת "הגומל חסדים טובים" שבברכות השחר.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: אורח כהלכה

מקור: או"ח ברכת השבח סימן א סעיף לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה