הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה יש לברך על מרק עוף עם ירקות?

תשובה:

במרק עוף עם ירקות, כיוון שהבשר חשוב יותר מהירקות יברך "שהכל", אולם אם כוונתו לגבי הירקות לאכול אותן למזון ולשובע, אזי במקרה זה הם אינן בטלים למרק וצריך לברך ברכה הראויה לכל אחד בנפרד (דהיינו: האדמה ושהכל).

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים א פרק לו סעיף ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה