הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הלובש בגד חדש צריך לברך גם "מלביש ערומים"?

תשובה:

אם לובש בגד חדש בהמשך היום הרי צריך לחזור ולברך שוב "מלביש ערומים" כאשר לובשו. כל זאת מלבד שהחיינו כאשר צריך לברך.

פוסק: הרב זעליג קוסובסקי - מפסקי הגרי"ש אלישיב

ספר: יבקשו מפיהו

מקור: חלק א שער ט פרק ב סעיף ג

תשובה נוספת:

צריך לברך ברכת שהחיינו מיד בשעת הקנייה של בגד או כלי וכו' כיון שאין הברכה אלא על שמחת הלב שהוא שמח בעת קנייתו. ויש נוהגים לגבי בגדים חדשים לברך בשעת הלבישה.
אם הכלים שקנה משמשים לו וגם לאחרים, אזי יברך "הטוב והמטיב" ולא ברכת "שהחיינו". יש לברך גם על כלי וכו' שקבל במתנה וגם על כלי משומש שקנה אם הוא שמח בו. אולם אם הכלי או הבגד המשומש צריך תיקון אזי יברך כשילבש אותו בפעם הראשונה לאחר התיקון.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק יח, כלים חדשים, סעיפים א-ו עמוד 167-168

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה