הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו ברכה מברכים על ראיית הים התיכון?

תשובה:

על ראיית הים התיכון יברך "עושה מעשה בראשית", ואם רוצה לצאת כל הדעות יוסיף מיד בסיום הברכה "שעשה את הים הגדול".
אם ברך על ים מסויים ובתוך שלושים יום ראה ים אחר, כגון שראה את הים התיכון ואחריו את הכנרת יברך שנית.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק כג סעיפים כו- כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה