הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שאכל ולאחר מכן הקיא את מה שאכל, האם צריך לברך ברכה אחרונה?

תשובה:

אם אכל והקיא לא יברך ברכה אחרונה.

פוסק: הרב מנשה יששכר

ספר: ופדויי ה' ישובון - תשובות

מקור: סימן יח וראה ילקוט יוסף ח"ג בימן קפ"ד סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה