הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יברך שהחיינו על כלים חדשים?

תשובה:

יש לברך שהחיינו על כלים חדשים ואף על כלי אכילה ושתייה שיש לו שמחה בהם.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רכג' סימן קטן יג

תשובה נוספת:

הקונה מכונית חדשה או תכשיטי זהב לאשתו או שאר כלים ששמח בהם, רשאי לברך שהחיינו, אולם נהגו לברך על בגד חדש ולפטור את הכלים שקנה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימנים רכג- רכה סעיפים א-ב

תשובה נוספת:

מותר להתפלל כשהוא לבוש במעיל חורף, צעיף, וכן כפפות, אם לובשם מפני
הצינה, וכמו כן יש להקל בימות הגשמים להתפלל עם ניילון על כובעו כשהוא
מהודק יפה לכובע.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק שני סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה