הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמחבלים ירו עליו בנשק חם או בגרזן ולא נפגע כלל צריך לומר ברכת הגומל?

תשובה:

מי שניצל מהתקפת מחבלים, או ניצל משריפה או שניצל כאשר ירו עליו והחטיאו יברך הגומל.
למעשה גם הנוהגים כמנהג ספרד לברך בלא שם ומלכות, הרי במקרה זה רשאים לברך.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות,פרק טז סעיף ח וראה שו"ע או"ח סימן ריט סעיפים א, ט

תשובה נוספת:

אדם אשר היה בסמוך לזירת האירוע, ועזב את המקום מספר דקות לפני התרחשות הפיגוע לא יברך הגומל.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק א סימן לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה