הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנתחייב לברך "הגומל" עבור מקרים שונים, צריך לברך ברכה נפרדת לכל אירוע?

תשובה:

מי שנתחייב לברך הגומל עבור מקרים שונים, צריך לברך ברכה נפרדת לכל אירוע, יברך ברכה אחת ויפטור את החיובים שיש לו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ב הגומל, עמוד פב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה