הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שלא ברך "שהחייינו" על פרי חדש שהחיינו באכילה ראשונה, האם רשאי לברך בפעם הבאה?

תשובה:

אם לא בירך שהחיינו בשעת האכילה הראשונה, לא יברך באכילה השניה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רכה ס"ק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה