הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שנכנס לבית הכסא באמצע הארוחה, האם יצטרך לברך שוב ברכה ראשונה כאשר ימשיך לאכול?

תשובה:

מי שנכנס לבית הכסא באמצע הארוחה, לא יצטרך לברך שוב ברכה ראשונה כאשר ימשיך לאכול.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: אורח חיים, סימן קעח, סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה